Thursday, February 05, 2009

PLAN PEMASARAN MAJALAH RIO

CADANGAN PENERBITAN RIO SEPANJANG 2009


BIL

PAGES

TARIKH

1

36 MS

15 Januari

2

36 MS

4 Febuari (Rabu)

3

36 MS

25 Febuari (Rabu)

4

36 MS

22 Mac (Ahad)

5

44 MS (Bumper)

8 April (Rabu)

6

36 MS

29 April (Rabu)

7

36 MS

13 Mei (Rabu)

8

36 MS

14 Jun (Ahad)

9

36 MS

1 Julai (Rabu)

10

36 MS

22 Julai (Rabu)

11

44 MS (Bumper)

19 Ogos (Rabu)


Majalah RIO akan terbit setiap 3 minggu sekali. Keluaran terakhir ialah pada bulan ogos. Setelah itu, (Insya Allah, jika tiada aral dan halangan melintang) semua isi kandungan RIO yang bersiri akan dibukukan dan dijilidkan dalam bentuk naskah penuh.


Sebarang maklumat dan pertanyaan boleh merujuk ke blog http://cairostudent.blogspot.com atau http://majalahrio.blogspot.com. Untuk tempahan dan pertanyaan terus, hubungi 019-9884869 atau 019-7481817.


Terima kasih.

Yang benar

A. UBAIDILLAH ALIAS

PENULIS, PENERBIT, PENCERAMAH DAN MOTIVATOR

No comments: